Úspech požičovne vozidiel lc-pro service pre cyklistické tímy viedol k ďalšiemu projektu Velostore, ktorý bude slúžiť ako malý portál pre cyklistiku. Postupne sa na tento projekt nabalujú ďaľšie funkcionality.

Menu